Inneholder spor av murul-bloggen

Om arbeidskar.no

arbeidskar.no er et upretensiøst nettmagasin med artikler om saker og tema som interesserer meg, og som  kan være av interesse for andre.

Et nettsted skal helst ha et navn som betegner innholdet. Dette magasinet vil handle om mye og mangt, men vil gjenspeile en overordna interesse for og respekt for arbeidsfolks gjøren og laden.  Det vil inneholde stoff om handverk og produksjon, kultur og historie, og kanskje litt politikk.

I 1950 og -60åra, da jeg vokste opp, var arbeidskar et viktig ord med mange positive assosiasjoner: skikkelig – dyktig – god arbeidskar, var hedersbetegnelser som hadde sin plass i dagligtalen. I dag har vel disse begrepene knapt noe meningsinnhold for folk flest. Da jeg søkte etter ledige domenenavn fant jeg, tross alt til en viss overraskelse, at ingen til da hadde syntes at arbeidskar.no var noe å trakte etter. Derfor har jeg tatt i besittelse dette hedersnavnet, og håper jeg kan gjøre ære på det på brukbart vis.

Det at jeg er kar sjøl vil gjenspeiles i emnene jeg skriver om, men det betyr ikke at det ikke kan komme stoff her om og av interesse for dugandes  kvinnfolk også.

Til slutt en formaning: Sjøl om jeg vil være opptatt av at stoffet her skal være sannferdig og truverdig, ha i mente at en internettartikkel svært ofte er en ukontrollert affære, uten redaksjonell behandling og faglig sikring. Vær skeptisk i all din ferd på Internettet!